Duurzaamheid

Flanders 2021 Duurzaamheidsplan 

Van 18 tot 26 september 2021 verwelkomde Vlaanderen de UCI Road World Championships. Het WK kwam niet alleen thuis in de bakermat van de wielersport, maar vierde in 2021 ook z’n 100ste verjaardag. Deze feesteditie gaf ons de gelegenheid om terug te blikken op de voorbije eeuw en de vele mooie momenten te koesteren. Maar het bood ons ook de opportuniteit om vooruit te kijken, om samen met de volgende generaties hedendaagse uitdagingen aan te gaan en nieuwe herinneringen te creëren. Het is immers van cruciaal belang kritisch te blijven en vooruit te gaan. In nieuwe tijden met nieuwe uitdagingen.

Eén van die uitdagingen is duurzaamheid. Bewust omgaan met het milieu heeft de voorbije jaren een centrale plaats gekregen in onze hedendaagse maatschappij. Daarom moesten de 2021 UCI Road World Championships in Vlaanderen toonaangevend worden op vlak van duurzaamheid, dat naast state-of-the-art en innovatie één van dé kernwaarden van Flanders 2021 was. Het evenement wil uiteraard een blijvende indruk nalaten bij de bezoekers en de tv-kijkers, maar wil tegelijkertijd een zo klein mogelijke afdruk achterlaten.

Daarom werd een reeks stappen ondernomen op vlak van duurzaamheid en zou voor het eerst in de geschiedenis van de UCI Road World Championships de CO2-impact van het evenement berekend worden. Gezien er nog nooit eerder metingen gebeurden, zou dit  een benchmark vormen voor toekomstige evenementen. De organisatie zou ook proactief de CO2-afdruk proberen te beperken aan de hand van de diverse actiepunten uit het duurzaamheidsplan: van het verminderen van dieselgeneratoren, via het gebruik van een aantal elektrische en hybride wagens, tot de fans en bezoekers aansporen om te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer te reizen. 

Deloitte aangesteld als duurzaamheidspartner

Met Deloitte als duurzaamheidspartner ging de organisatie voluit voor een nieuwe aanpak en nam het zo een belangrijke stap in de richting van het verduurzamen van wielerevenementen. De expertise die er binnen Deloitte is op dit vlak maakte van hen de geschikte partner voor het duurzaamheidsprogramma. Deloitte heeft de organisatie daarin te geadviseerd, bijgestaan bij het uitwerken van de plannen én onderzocht bovendien na afloop van het evenement de impact ervan. Het rapport moest samen met de berekening van de CO2-uitstoot een duurzaamheidskader creëren voor toekomstige sportevenementen. 

Het Flanders 2021 Duurzaamheidsrapport

Na de 2021 UCI Road World Championships begon Deloitte met het in kaart brengen van de impact van het duurzaamheidsplan en de evaluatie van elk van de actiepunten in het Flanders 2021 duurzaamheidsplan. Dat rapport werd op 30 november 2021 voorgesteld door Deloitte, Flanders 2021, de Vlaamse overheid en OVAM.

Duurzaamheidsplan met 14 thema’s en 60-tal actiepunten

In aanloop naar de 2021 UCI Road World Championships hebben het lokale organisatiecomité, de Vlaamse overheid, Deloitte, OVAM en de gaststeden een duurzaamheidsplan ontwikkeld met 14 thema’s en een 60-tal actiepunten, gebaseerd op de sustainable development goals van de Verenigde Naties. Geïnteresseerd? Bekijk het hier